Hovedstyret i Hokksud IL består etter årsmøtet i 2022 av følgende personer:

Rolle Navn   Telefon
Leder Kjell Bruknapp Send e-post 93408240
Nestleder Finn Mathisen Send e-post -
Sekretær Kari Borgersen

Send e-post

-
Kasserer Britt Sønju Hansen

Send e-post

-
Styremedlem Per Christian Berg

Send e-post

-
Styremedlem fotball Ståle Guneriussen

Send e-post

-
Styremedlem håndball Ingunn Landsverk

Send e-post

-
Vararepresentant Marit Skretteberg

Send e-post

-
Kontrollutvalg Anne Smedsrud Bjørnstad

-

-
Kontrollutvalg Mattis Strande

Send e-post

-
Vara kontrollutvalg Marit Skretteberg

Send e-post

-
Styrmedlem barneidrett Ikke besatt

-

-