• Hokksund IL Håndball


    Flest mulig - lengst mulig


Hovedmålet for HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter til alle som vil være med. For de yngste skal det satses bredde - og for de eldre lagene, både bredde og topp. Vi ønsker å utvikle spillere og lag med spillerglede, håndballforståelse og god oppførsel på og utenfor banen.

Se kontaktpersoner i styret her >>