Hovedstyret i Hokksud IL består etter årsmøtet i 2022 av følgende personer:

Rolle Navn   Telefon
Leder Kjell Bruknapp Send e-post 93408240
Nestleder Finn Mathisen Send e-post -
Kasserer Britt Sønju Hansen

Send e-post

-
Styremedlem Per Christian Berg

Send e-post

-
Styremedlem fotball Ståle Guneriussen

Send e-post

-
Styremedlem håndball Marit Skretteberg

Send e-post

-
Styremedlem barneidrett Espen Linnerud

Send e-post

 
Styremedlem padel Olav F Horne

Send e-post

 
Kontrollutvalg Anne Smedsrud Bjørnstad

-

-
Kontrollutvalg Mattis Strande

Send e-post

-
Vara kontrollutvalg Marit Skretteberg

Send e-post

-