I Hokksund IL har alle mennesker samme verdi. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming. All idrett i Hokksund IL følger NIFs retningslinjer og rettigheter for barne- og ungdomsidrett.

Det vil si at aktiviteten skal bygge på trygghet, vennskap, mestring og trivsel. Barna skal ha rett til å være med å påvirke, ha frihet til å velge og konkurransene skal være for alle. All aktivitet skal være på barnas premisser. Med dette mener vi at aktivitetene skal tilrettelegges hvert barns mestrings- og utviklingsnivå.

Er du utøver eller mamma og pappa til barn og unge som er med i idretten, må du si ifra om du opplever noe som ikke stemmer. Vi har alle et ansvar for å sørge for at ledelsen i idrettslaget blir gjort kjent med dette og kan ta videre grep. Gjør det heller én gang for mye enn én gang for lite. Vi arbeider hele tiden for at det skal være lettere å si ifra.

Hvem kan du si fra til?

Her er noen eksempler på hvem du kan henvende deg til:

  • Varslingskanalen til Norges idrettsforbund. Les mer og finn link til kanalen her.
  • Lagledere eller trenere
  • Foreldrekontakter til laget
  • Styreleder eller et styremedlem i den aktuelle gruppen
  • Styreleder eller et styremedlem i hovedstyret 

Norges Idrettsforbund har utarbeidet egne rutiner for hvordan medlemsklubbene skal håndtere varslinger. Hokksund IL har implementert disse rutinene i organisasjonen, og alle som har en rolle i klubben skal vite hva de skal gjøre dersom noen sier fra om en bekymring. Leder i hovedstyret er ansvarlig for denne rutinen.

Du kan dermed være sikker på at du blir tatt på alvor og at saken din blir behandlet konfidensielt uansett hvem du henvender deg til i klubben.