(English below)

Hvorfor betale medlemskontingent?

  • Ditt personlige medlemskap utløser støtte fra Norges Idrettsforbund, Øvre Eiker kommune og andre instanser.
  • Inntektene brukes til å dekke kostnader hovedlaget har i form av drift av anlegg, forsikring og andre kostnader som er knyttet opp for å opprettholde en trygg aktivitetshverdag for våre medlemmer
  • Alle barn som er betalende medlem av Hokksund IL og deltar i organisert aktivitet i regi av klubben er forsikret gjennom IF barneidrettsforsikring. Ordningen gjelder for alle våre medlemmer.

For å være med på aktiviteter i gruppene våre, må man være medlem i klubben.   

Vi bruker Norges idrettsforbund sin løsning "Min Idrett" for å administrere våre medlemmer. Dette er en selvbetjent løsning hvor du selv melder inn deg og/eller dine barn som medlemmer.

Se veiledning her.

Klikk her for å bli medlem eller administrere ditt medlemsskap.

Les om økonomiske støtteordninger her.

***********English***********

Why pay a membership fee?

  • Your personal membership triggers support from the Norwegian Sports Confederation, Øvre Eiker municipality and other bodies.
  • The income is used to cover costs incurred by the club or the subgroups in the form of facility operation, insurance, and other costs linked to maintaining safe activities for our members
  • All children who are paying members of Hokksund IL and participate in organized activities run by the club are insured through IF children's sports insurance. The scheme applies to all our members.
  • To participate in activities in our groups, you must be a member of the club.

We use the Norwegian Sports Confederation's solution "My Sport" to manage our members. This is a self-service solution where you register yourself and/or your children as members.

See guidance here (Norwegian).

Click here to become a member or manage your membership.

Read about arrangements for financial aid here (Norwegian).