Andre viktige momenter for å skape et godt utviklingsmiljø er hospitering og godt organiserte treninger med kvalitet. Hensikten med sportsplanen er å gi gode retningslinjer for spillerutvikling gjennom:

  • Differensiering
  • Kvalitet
  • Hospitering
  • Rammer (trygghet, tillit og trivsel)

Les mer i sportsplanen som er vedlagt her.