Det betyr at selv om du som foresatt er i en vanskelig økonomisk situasjon, skal du fortsatt la ditt barn eller din ungdom delta på aktiviteter hos oss. Men det er viktig at du tar kontakt med oss, enten den som står som kontaktperson på fakturaen eller en av de voksne rundt laget. Da finner vi en løsning sammen, og vi lover å behandle slike henvendelser med respekt og konfidensialitet. 

Det finnes en rekke støtteordninger hvor det går an å søke om økonomisk bistand. Noen av de er individuelle ordninger, andre ordninger må vi som idrettslag hjelpe til med å søke på. Her er noen eksempler:

Så ikke la fakturaen du får fra idrettslaget bli en ekstra belastning, ta kontakt så løser vi det.