Til info prøver vi å jobbe med noen sentrale elementer i kampene våre:

  • Konsentrasjon, følge med på ballen og spillet 
  • Fordele oss utover banen når det er faste situasjoner
  • Raske innkast (det er de flinke på, og det viser seg å være veldig effektivt)
  • Tørre å slå pasninger
  • Spille ballen vekk fra eget mål når vi er under press
  • Jobbe sammen som lag og hjelpe hverandre, spesielt i det defensive arbeidet

Vi ser at spillerne responderer bra på dette, og vi håper foreldre og andre ser forbedringer fra kamp til kamp.

Hilsen trenerne, David og Alexander