Årsmøtet avholdes 23.03.2022 kl. 19.00 på Falkbanen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 09.03.2022 på e-post kja-bru@online.no  Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Dokumentene blir tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside, Hokksund-il.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hokksund Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hokksund Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se på idrettslagets lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Kjell Bruknapp kontaktes på kja-bru@online.no  eller mobil 93408240.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret