F.v. Jannik Klemmetsen fra Hokksund IL Esport og Anne Magnus fra Eiker E-sport
(F.v. Jannik Klemmetsen fra Hokksund IL Esport og Anne Magnus fra Eiker E-sport)

I tillegg til støtten fra vi har fått gjennom Øvre Eiker Idrettsråd med midler fra Gjensidigestiftelsen, har vi nylig også fått tildelt midler fra fra Spirefondet til Sparebanken Øst til denne satsingen, les om det på Sparebanken Øst sine sider.

Vi kommer til å tilby et sportslig godt e-sport tilbud som kombineres med fysisk aktivitet på eller ved våre anlegg, og vi ønsker også å inspirere deltagerne til fysisk aktivitet utenom det organiserte. Formålet er blant annet å gi et tilbud til de som ikke vil eller kan spille håndball eller fotball, slik at de også får oppleve samhold og tilhørighet og lære å jobbe sammen som lag.

Vi vil starte med et tilbud til de som er i ungdomsskolealder, og så vil vi utvide til flere aldersgrupper så snart vi ser at ting fungerer. Vi trenger fortsatt hjelp, både voksne ressurspersoner som kan være til stede innimellom og ungdom som kan påta seg en rolle som instruktører og trenere.

Meld din interesse her, enten du vil hjelpe til eller hvis du har en ungdom som vil være med som deltager.

 

(Bildet i toppen er tatt av ELLA DON og hentet fra Unsplash)