Vi kommer til å tilby et sportslig godt e-sport tilbud som kombineres med fysisk aktivitet på eller ved våre anlegg, og vi ønsker også å inspirere deltagerne til fysisk aktivitet utenom det organiserte. Formålet er blant annet å gi et tilbud til de som ikke vil eller kan spille håndball eller fotball, slik at de også får oppleve samhold og tilhørighet og lære å jobbe sammen som lag.

De første som får muligheten til å bli med er elever på ungdomsskolen!

I forbindelse med oppstarten inviterer vi potensielle utøvere med foreldre til et informasjonsmøte. I møtet vil vi informere om hva e-sport er og hvordan vi har tenkt til å legge det opp.

Er du nysgjerrig? Møt opp på informasjonsmøte:

  • Tid: Mandag 19. September kl. 18:00
  • Sted: Fotballhallen på Loesmoen 

“Flest mulig lengst mulig - med spilleren i sentrum!”

Se også vår gruppe på Facebook.

 

(Artikkelbilde av ELLA DONUnsplash