Årsmøtet avholdes onsdag 26. oktober kl. 19.00 på Falkbanen.
Sak: Oppstart av basket i Hokksund IL

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen
Styret