Møtet avholdes på Hokksund Ungdomsskole den 17. november kl. 19:00.