Til alle bedlemmer i Hokksund IL:

Årsmøtet avholdes onsdag 22. mars 2023 kl. 19.00 på Falkbanen

Forslag som skal behandles må sendes inn senest to uker før årsmøtet. 

Fullstendig sakliste og saksdokumenter vil bli publisert på vår hjemmeside, senest én uke før årsmøtet

 

Velkommen til årsmøtet

Med vennlig hilsen

Styret