Dokumentliste:

 1. Saksliste Årsmøte 2023
 2. Årsberetning fra Styret
 3. Årsberetning fra Fotballgruppa
 4. Årsberetning fra Håndballgruppa
 5. Årsberetning fra Seniorgruppa
 6. Årsberetning fra HIL Xtra
 7. Årsberetning fra Allidrett
 8. Årsberetning fra E-sport
 9. Årsberetning fra Hoensmarkas venner 
 10. Årsbere
 11. Årsregnskap
 12. Budsjett 2023