Hokksund IL søker etter daglig leder i 50% stilling. Stillingen er foreløpig tidsbegrenset til å gjelde i to år. Vier jakt etter en engasjert, positiv og selvstendig person som kjenner idrettslaget eller har tilsvarende erfaring. Som daglig leder vil du blant annet være delaktig i det operative ansvaret for driften av idrettslaget, samt være et bidrag i den strategiske utviklingen av klubben sammen med hovedstyret, gruppestyrene og øvrige ildsjeler iklubben. I tillegg har du god forståelse for økonomi.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta daglig administrasjon og være klubbens kontaktperson innad og utad

 • Følge opp dokumentasjon og rutiner gjennom idrettens digitale fellestjenester

 • Oppfølging av medlemmer, nettsider og sosiale medier Bygge merkevaren Hokksund Idrettslag

 • Representere klubben i møter med idrettsråd, kommune, krets og andre samarbeidspartnere

 • Jobbe for økte inntekter i idrettslaget


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med administrative oppgaver

 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig

 • God kjennskap til idrettens organisering, relevant regelverk og frivillighet

 • God kompetanse innen økonomi, idrett og administrasjon,

 • Erfaring fra frivillig- og/eller organisasjonsarbeid er et pluss

 • Du følger utviklingen og har lett for å lære deg digitale arbeidsverktøy og systemer

 • Stillingen krever politiattest

Personlige egenskaper:

 • Engasjert, kreativ, serviceinnstilt og entusiastisk

 • Trives med varierte utfordringer

 • Er fleksibel i forhold til arbeidstid og oppgaver

 • Er publikum- og medlemsorientert

 • God relasjonsbygger og har en inkluderende stil

 • Genuint engasjement for idrett, barn og ungdom

 • Systematisk og strukturert

 • Selvstendig og har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb og muligheten til å være med å utvikle Hokksund Idrettslag

 • Frihet til å påvirke egen arbeidshverdag

 • Lønn etter avtale

 • En flott klubb med mange medlemmer og engasjerte frivillige

 • Din innsats vil bety mye for mange i vårt nærmiljø

 • Personlig og faglig utvikling i rollen

Om arbeidsgiveren

Hokksund Idrettslag er et fleridrettslag som nærmer seg ca. 800 medlemmer, med undergrupper i barneidrett, fotball, håndball, basketball, padel, seniorgruppe og E-sport. Rocket-Man Øvre Eiker er tilsluttet idrettslaget med en egen organisering.
Vårt idrettslag tilbyr et bredt fritidstilbud til lokalmiljøet og ønsker å bidra til et godt oppvekst- og bomiljø i kommunen.

Kontaktperson Kjell Bruknapp: tlf 93408240
Søknad kan sendes til Kjell Bruknapp -
kja-bru@online.no
Søknadsfrist 04.06.2023

Klikk her for å se annonsen på Finn.